Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – KONTAKT, APLIKUJ, PORTAL PRACOWNIKA, PORTAL KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy poniżej o zasadach korzystania z formularzy wymiany danych na stronach naszego serwisu internetowego.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu 43-155 przy ul. Turystycznej 1.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@arsgroup.biz.pl .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat .
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu .